Cultuurmonitor Maastricht

Category
Consultancy
About This Project

In opdracht van Gemeente Maastricht ontwikkelt het team aan de Universiteit Maastricht onder leiding van dr. Joop de Jong, waar Ward Schoonbrood onderdeel van uitmaakt, een monitor voor de complete culturele sector van Maastricht. De Cultuurmonitor Maastricht. De monitor is een instrument om de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten en de maatschappelijke impact van de Maastrichtse cultuursector te meten en te wegen. Hierbij gaat het zowel over de professionele cultuurproducenten als over de ‘amateurs’ en zowel over de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde kant van deze sector.

De monitor wordt gebaseerd op reeds bestaande relevante onderzoeken, instrumenten, initiatieven en inzichten én op nieuwe bevindingen uit eigen onderzoek waarbij de Maastrichtse cultuurconsumenten en cultuurproducenten bevraagd en betrokken worden. Op die manier werkt het team aan een op maat gemaakte Cultuurmonitor voor de context van Maastricht. Uiteindelijk kan de Gemeente Maastricht middels deze monitor regelmatig inzicht verkrijgen in de actuele staat van cultuur in Maastricht en met behulp daarvan haar beleid inrichten.