Evaluatie Motie Limburgse Volkscultuur

Category
Consultancy
About This Project

Ward Schoonbrood was lid van het onderzoeksteam aan de Universiteit Maastricht dat de opdracht had de uitvoering van de Motie Limburgse Volkscultuur te evalueren. De motie van de Provincie Limburg was erop gericht de volkscultuur (muziekverenigingen, koren en schutterijen) van Limburg te versterken. Algemene doelstelling was om de sector toekomstbestendiger te maken. Investeringen in uniformen en instrumenten, talentontwikkeling, bestuur en innovatie werden gedaan gedurende een periode van vijf jaar.

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de motie uitgevoerd in samenwerking met de bonden van de sector. Aan het einde van deze beleidsperiode hebben we de uitvoering van de motie geĆ«valueerd door voornamelijk veldwerk te verrichten, ondersteund door desk research en literatuuronderzoek. Gebaseerd op onze bevindingen hebben we aanbevelingen geleverd voor een eventuele voortzetting van het geĆÆmplementeerde beleid.