Category
Consultancy, Management
About This Project

Schoonbrood heeft gedurende een jaar het programmamanagement van het economisch programma Mode Maastricht verzorgd. Dit in opdracht van en in samenwerking met Gemeente Maastricht en Centrummanagement Maastricht.

 

Van beleid naar uitvoering
Vertrekkende vanuit de Gemeentelijke ambitie om de creatieve industrie van Maastricht te versterken, onder meer gericht op de modesector, begon de ontwikkeling van het programma met het organiseren van een aantal brainstormsessies met ‘het veld’ bestaande uit een brede groep partijen. Van winkeliers tot ontwerpers en van communicatiestrategen en ondernemers tot Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Het advies van professor Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan Tilburg University, om in te zetten op mode werd vanaf het begin open voorgelegd aan het veld.

 

Coördinatie van programma
Gebaseerd op de adviezen, visies en ideeën voor concrete projecten heeft Schoonbrood i.s.m. de leading partners het concept voor het programma Mode Maastricht ontwikkeld. Dit door samen met betrokken en geinteresseerde partijen ideeën uit te werken tot concrete projectplannen en het bij elkaar brengen van partijen in en rondom de modesector die meer voor elkaar kunnen betekenen. Van beleid naar uitvoering. Schoonbrood heeft hier het overkoepelende programma met de verschillende projecten  en partners binnen het programma gecoördineerd.

 

Communicatie
Naast de planvorming heeft Schoonbrood daarbij ook als inhoudelijk contactpersoon gefungeerd voor de media- en communicatiepartners van Mode Maastricht, waaronder Maastricht Marketing en Chapeau Magazine waarin gedurende 6 edities iedere keer vier pagina’s over Mode Maastricht in nauwe samenwerking worden ingevuld.